Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een beveiligingslek in Citrix kunt u mogelijk geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Column wethouder Carla Broekhuis-Bonte

Alweer tijd voor mijn column, de tijd “vliegt”. Het eind van dit jaar is in zicht. Tijd voor een korte maar zeker geen volledige terugblik.

Bij de start van het nieuwe jaar was er veel aandacht voor het belang van goed kunnen lezen. Ik mocht de ouders van de eerste Hattemse baby, Laurén Broere, het “Boekstartkoffertje” brengen. Was jurylid tijdens de voorleeswedstrijd voor basisschool leerlingen in de Marke. Ging een ochtend voorlezen bij kinderdagverblijf Partou. Aan een nieuwe groep taal- en rekencoaches die onze inwoners en nieuwkomers vrijwillig ondersteunen om goed te leren lezen en rekenen heb ik met veel plezier certificaten uitgereikt.

Nieuwkomers

Er waren door het jaar heen bijzondere ontmoetingen met mensen die huis en haard hebben verlaten, soms op de vlucht voor oorlog en geweld. Anderen kwamen hier in het kader van gezinshereniging. Als onderdeel van hun inburgering ondertekenden zij de zogenaamde “participatieverklaring”. Van nieuwkomers verwachten we dat ze zich verdiepen in onze taal, rechten, plichten, gebruiken en vrijheden. De participatieverklaring helpt daarbij.

Afscheid

Onverwacht afscheid nemen van burgemeester Jan Willem Wiggers, en heel snel daarna kennis maken met onze nieuwe burgemeester Toon van Asseldonk. Roerige en drukke tijd vol van uiteenlopende emoties, u weet wel iets met een “lach en een traan”.

Regenboogvlag

Voor het eerst wapperde op 11 oktober fier de regenboogvlag vanaf het stadhuis en de kerktoren. Zo laten we in Hattem niet alleen in woord maar ook in daad zien dat iedereen mag zijn wie hij of zij is. Er zijn verschillen tussen mensen en dat is helemaal prima.

Mantelzorg

November stond in het teken van de begrotingsvergadering en daarnaast mooie ontmoetingen en samenzijn met een grote groep mantelzorgers en vrijwilligers. Kleine blijken van waardering voor mensen die altijd bezig zijn voor anderen en er niets voor vragen. Zonder deze mensen draait een maatschappij niet.

Versterking buitendienst

Iets waar ik zeker trots op ben is het feit dat de buitendienst van de gemeente Hattem in het nieuwe jaar wordt uitgebreid met medewerkers met een SW achtergrond. Zo bieden we mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben een fijne werkplek dicht bij huis.

Succesvolle methode Grenzeloos

Een relatief klein aantal medewerkers binnen het cluster werk en inkomen, is het dit jaar gelukt om een geweldig mooie uitstroom uit de bijstand te realiseren. Op dit moment staat de teller op 100 uitkeringen. Er is in 2019 een forse daling gerealiseerd. Daarbij is de inzet van Grenzeloos zoals we die in Hattem toepassen ook niet onopgemerkt gebleven. De methode werkt en is daarmee één van de succesvolle praktijkvoorbeelden die “Toezicht Sociaal Domein” verzameld heeft op www.toezichtsociaaldomein.nl. Mooie resultaten maar er valt nog genoeg te doen. Binnen dit cluster is alles en iedereen gericht op “maatwerk”. Kijken naar mogelijkheden en dat doen wat passend is voor individuele inwoners.

Trots klein stadje

Zo doen we als gemeente en als Hattemers veel kleine en soms grotere dingen met en voor elkaar. En dat kunnen we ook doen doordat we een trots klein stadje zijn. Vandaar de kop van mijn artikeltje, het zijn de kleine dingen die het doen! Ging alles goed? Waarschijnlijk niet, maar de inzet was enorm. We maken ons zo langzamerhand op voor de feestdagen. Ik wens u allemaal een fijne tijd met familie en vrienden en wie weet schudden we elkaar de hand op 6 januari tijdens de Nieuwjaarsreceptie in het stadhuis vanaf 19.00 uur.

Hartelijke groet,

Carla Broekhuis