Vanwege voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Wethouder Auke Schipper

Auke Schipper is sinds 4 juni 2018 wethouder en 1e locoburgemeester.

Auke Schipper

Partij: ChristenUnie

Portefeuille

  • Ruimtelijke Ordening en Wonen
  • Bouwgrondexploitatie en Vastgoed
  • Milieu, Duurzaamheid en Afval
  • Economie, Recreatie en Toerisme
  • Verkeer, Wegen en Water
  • Kunst, Cultuur en Erfgoed
  • Lelystad Airport

Nevenfuncties wethouder Auke Schipper