Nevenfuncties wethouder Auke Schipper

•    Lid AvA Rova *
•    Lid AvA Leisurelands *
•    Voorzitter stuurgroep acquisitie Regio Zwolle *
•    Lid PRO Gelderland *
•    Lid Bestuurlijk Gelders Kernteam luchtvaart *
•    Lid Stuurgroep Vernieuwd Perspectief Bedrijvenpark H2O bv *
•    Lid Stuurgroep Apeldoornskanaal/Hoenwaard 2030 *
•    Lid Regionale Energietransitie Samenwerking Noord-Veluwe *
•    Lid Taakgroep IJssel van de Vereniging Nederlandse riviergemeenten *

* Functie wordt vervuld in verband met wethouderschap.