Vanwege voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Nevenfuncties wethouder Martijn Hospers

  • Lid Algemeen Bestuur GGD NOG *
  • Voorzitter bestuur Plus OV *
  • Lid bestuur Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O i-Dienst
  • Bestuurlijk trekker Jeugdregio Midden IJssel/Oost Veluwe

* Functie wordt vervuld in verband met wethouderschap.