Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een beveiligingslek in Citrix kunt u mogelijk geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Begroting

De begroting bestaat uit de nota van aanbieding, programma's en paragrafen en de meerjarenraming.