Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een beveiligingslek in Citrix kunt u mogelijk geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Voorjaarsnota

In de voorjaarsnota informeert het college van B&W de gemeenteraad over de financiën in de eerste vier maanden van het jaar.