Nieuws RSS icoon

 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo-regeling)

  02 april 2020

  Op de website https://krijgiktozo.nl vinden zelfstandige ondernemers meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met behulp van de vragen op bovenstaande website kunnen ondernemers zelf beoordelen of zij in aanmerking komen voor deze regeling.

 • Gemeente Hattem ondersteunt inwoners, zorg en ondernemers tijdens Coronacrisis

  01 april 2020

  Nederland is zwaar getroffen door de Coronacrisis. Ook in Hattem volgen we de landelijke maatregelen zorgvuldig op om verspreiding van het virus zo veel mogelijk in te dammen. Veel inwoners, ondernemers en instellingen merken hier de nadelige gevolgen van.

 • Geheugensteunpunten Hattem, Epe en Vaassen bereikbaar

  01 april 2020

  Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen vinden er tot 1 juni geen bijeenkomsten en activiteiten van het geheugensteunpunt plaats. Activiteiten op de Geheugensteunpunten en de al geplande voorlichtingsbijeenkomsten zijn afgelast. Ook de Alzheimer Cafés in Heerde van 20 april en 11 mei gaan niet door.

 • Steffie helpt - informatie over het coronavirus

  31 maart 2020

  Welke symptomen kan je verwachten als je het coronavirus krijgt? En hoe zorg je ervoor dat je zelf niet ziek wordt? Steffie helpt beantwoordt deze (en meer) vragen over het coronavirus. Ze legt dit speciaal uit aan mensen met een verstandelijke beperking.

 • Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 26 maart 2020

  31 maart 2020

  Vanaf donderdag 26 maart 2020 19.00 uur geldt een nieuwe noodverordening voor gemeenten in de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG). Hattem behoort tot deze regio.

 • Benoemingsprocedures van burgemeesters stilgelegd

  26 maart 2020

  Vanwege de maatregelen die afgekondigd zijn om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om lopende benoemingsprocedures stil te leggen. Dit heeft ook gevolgen voor de lopende burgemeestersprocedure in de gemeente Hattem.

 • Herstelwerkzaamheden tegelwerk zwembad De Marke

  24 maart 2020

  Het tegelwerk rondom de baden van het zwembad De Marke heeft helaas herstelwerk nodig. Dat betekent dat het zwembad een aantal weken moet sluiten. Zo kunnen de herstelwerkzaamheden goed verlopen.

 • Van de gemeenteraad: Aan alle inwoners van Hattem

  24 maart 2020

  Terwijl het coronavirus om zich heen blijft grijpen, proberen we deze unieke situatie samen het hoofd te bieden. Afstand houden, thuiswerken, gesloten scholen, restaurants en winkels, economische tegenslagen en ziekte, angst en onzekerheid. Met deze maatregelen en omstandigheden hebben ook wij Hattemers te maken.

 • Energievoorziening Liander

  23 maart 2020

  De rijksoverheid heeft de energiesector aangewezen als een vitale sector. Wat er ook gebeurt, de energievoorziening moet in stand blijven. Het noodzakelijke werk blijft Liander ook in deze periode doen.

 • Wekelijkse interviews burgemeester over het coronavirus

  30 maart 2020

  Bekijk hier de wekelijkse interviews van burgemeester Toon van Asseldonk met RTV Hattem.