Ontwerp bestemmingsplan ‘’Hilsdijk 21, Hattem’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8052
  • 8051
Publicatiedatum
25-02-2020
Kaart behorende bij: Ontwerp bestemmingsplan ‘’Hilsdijk 21, Hattem’

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Hilsdijk 21, Hattem’ ter inzage ligt.

Doel van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan is bedoeld om de nieuwbouw van 2 grondgebonden woningen (een zgn. 2-onder-1-kap) mogelijk te maken op het perceel dat bekend staat als Hilsdijk 21 in Hattem. Het betreft de locatie van de voormalige postduivenvereniging en bijbehorende parkeerplaats.

Inzagetermijn

De betreffende stukken liggen vanaf donderdag 27 februari 2020 voor zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis (tot en met woensdag 8 april 2020). U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.
Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website.

Reageren

Gedurende de inzagetermijn kan een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ingediend worden bij de gemeenteraad van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met U. Linthorst of C. Schuiling via (038) 443 16 16.

Procedure

-