Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Hoenwaardseweg 17a

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051SH 17 A
Publicatiedatum
02-03-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Hoenwaardseweg 17a

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge artikel 3.10, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten: bouw en milieu voor het uitbreiden van een stal en nieuwbouw van een stal bouwen op het perceel Hoenwaardseweg 17a in Hattem, kadastraal bekend gemeente Hattem, sectie I, nummer 45.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 4 maart 2020 gedurende zes weken op afspraak  ter inzage in het stadhuis. U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
  • Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • Degenen die beroep willen aantekenen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Procedure

-