Wet op de Kansspelen Hattemse Golf en Country Club

Type bekendmaking
kansspelvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8052
  • 8051
Publicatiedatum
02-03-2020
Kaart behorende bij: Wet op de Kansspelen Hattemse Golf en Country Club

-

Beschrijving

Vergunning is verleend voor het houden van een loterij met de trekking op 5 september 2020 aan de Hattemse Golf en Country Club, verzonden 21 februari 2020.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.