Verlenging verleende vergunning Groeneweg 4

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051KJ 4
Publicatiedatum
19-03-2020
Kaart behorende bij: Verlenging verleende vergunning Groeneweg 4

Verlenging verleende vergunning

Beschrijving

•    Groeneweg 4: verlenging met 1 jaar van de vergunning voor de activiteiten bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het tijdelijk bewonen van een woonunit, verzonden 12 maart 2020.

Procedure

Tegen een verlenging verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.