Ingetrokken vergunning (op verzoek van aanvrager) Kleine Gracht 1

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051VK 1
Publicatiedatum
17-06-2019
Bekendmaking

Tegen een ingetrokken vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Beschrijving

  • Kleine Gracht 1: activiteit bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het oprichten van een bijgebouw, verzonden 11 juni 2019.

Procedure

Bezwaarschrift indienen
Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.