Ontwerp bestemmingsplan, stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan ‘t Veen-Noord Hattem’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8052
  • 8051
Publicatiedatum
24-06-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘’t Veen-Noord Hattem’ en het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan ‘’t Veen-Noord Hattem’ met bijbehorende stukken ter inzage liggen.

Doel van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan is bedoeld om maximaal 130 (grotendeels) grondgebonden woningen mogelijk te maken in deelgebied ’t Veen-Noord op het huidige bedrijventerrein Het Veen. Het betreft de voormalige locaties Antarctica en BeterBed en de bestaande locatie van de Kringloop.

Inzagetermijn

De betreffende stukken liggen vanaf donderdag 27 juni 2019 voor zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis (tot en met woensdag 8 augustus 2019). U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.hattem.nl.

Reageren

Gedurende de inzagetermijn kan een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ingediend worden bij de gemeenteraad van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer S. Herder via (038) 443 16 16.

Procedure

-