Ontwerp omgevingsvergunning Zuiderzeestraatweg 34

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051SN 34
Publicatiedatum
24-06-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge artikel 3.10, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat een verzoek om omgevingsvergunning voor de activiteiten bouw en het oprichten/veranderen van een inrichting (milieu) is ingekomen. Het betreft het realiseren van 2 extra vuurwerkbewaarplaatsen en het uitbreiden van de opslagcapaciteit op het perceel Zuiderzeestraatweg 34, kadastraal bekend, sectie G, nummer 664 gemeente Hattem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0244201800315.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen van 26 juni 2019 tot en met 6 augustus 2019 (zes weken) op afspraak ter inzage in het stadhuis. Een ieder die bedenkingen heeft tegen het verlenen van de vergunning wordt in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen omtrent het voornemen, gedurende de termijn van terinzagelegging naar voren te brengen. Schriftelijk moet dit geschieden bij het college van burgemeester en wethouders. Mondelinge zienswijzen kunnen persoonlijk op afspraak of telefonisch (op werkdagen van 08.00 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 17.00 uur) worden doorgegeven aan een medewerker van cluster Vergunningverlening & Handhaving.

Procedure

-