Verleende ontheffing aan Heibel in de Haven

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8052
  • 8051
Publicatiedatum
24-06-2019
Bekendmaking

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Beschrijving

•    Doorlopende ontheffing is verleend voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens Heibel in de Haven aan de heer R. Bosch, verzonden 20 juni 2019.

Procedure

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.