Huisvestingsverordening gemeente Hattem

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
09-07-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 1 juli 2019 de Huisvestingsverordening gemeente Hattem 2019 heeft vastgesteld. Deze verordening is in samenwerking met de gemeenten Heerde en Epe opgesteld.

De huisvestingsverordening biedt het kader voor de woonruimteverdeling in de gemeente Hattem. De verordening is alleen van toepassing op de verhuur van huurwoningen met een huur tot de huurtoeslaggrens (€ 720,42 per 1 januari 2019). De verordening bevat o.a. de regels voor inschrijving als woningzoekende en een urgentieregeling.

De verordening treedt in werking op 1 juli 2019 en is in te zien via www.officielebekendmakingen.nl.

Procedure

-