Verleende APV-vergunning Hattemer Toertocht

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051CP 11
Publicatiedatum
09-07-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Hattemer Toertocht op 7 september 2019 en Hattemer Herfst ATB tocht op 28 september met start en finish bij Van Gelder aan de Burg. Moslaan 11, verzonden 4 juli 2019.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.