Verleende omgevingsvergunning Hollewand 73

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051HE 73
Publicatiedatum
09-07-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Hollewand 73: activiteit bouw, voor het wijzigen van de voordeur en inpandige constructieve wijzigingen, verzonden 27 juni 2019.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.