Verleende omgevingsvergunning Veldweg 36

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051NS 36
Publicatiedatum
09-07-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Veldweg 36: activiteiten bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het plaatsen van een berging, verzonden 2 juli 2019.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.