Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Kruisstraat 1 en Markt 8

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051GD 1
  • 8051EZ 8
Publicatiedatum
09-07-2019
Bekendmaking

Tegen het verlengen van een beslistermijn kunt u een bezwaarschrift indienen.

Beschrijving

•    Kruisstraat 1 en Markt 8: het college heeft de beslistermijn met 6 weken verlengd voor de aanvraag met de activiteit sloop, voor het gedeeltelijk slopen van het pand in verband met brandschade, verzonden 4 juli 2019.

Procedure

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.