Vergunningsvrij project Zuiderzeestraatweg (ter hoogte van) 17

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051SL 17
Publicatiedatum
16-07-2019
Bekendmaking

Vergunningsvrij project

Beschrijving

•    Zuiderzeestraatweg (ter hoogte van) 17: activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren, voor het kappen van 114 bomen, verzonden 11 juli 2019 (doorgezonden naar Provincie).

Procedure

Tegen een besluit vergunningsvrij project kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.