Verkeersbesluit Zuiderzeestraatweg

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
16-07-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

Met de herinrichting van de Zuiderzeestraatweg en de aanleg van de rotonde Hilsdijk worden de volgende verkeersmaatregelen genomen:

  • de 60 km/uur-zone wordt uitgebreid tussen bebouwde komgrens van Hattemerbroek en de bestaande 60 km/uur-zone op de Zuiderzeestraatweg;
  • de rotonde ligt buiten de bebouwde kom en daardoor moeten (brom)fietsers voorrang verlenen aan het gemotoriseerd verkeer op de hoofdrijbaan;
  • de Zuiderzeestraatweg blijft een voorrangsweg.

Alle verkeersmaatregelen worden met bebording en markering aangegeven. De uitvoering staat gepland in het najaar van 2019.

Procedure

Het verkeersbesluit, inclusief bezwarenprocedure, is in te zien in de Staatscourant via https://zoek.officielebekendmakingen.nl en ligt ter inzage in het stadhuis.