Verlenging verleende vergunning Zuiderzeestraatweg 8a

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051SM 8 A
Publicatiedatum
23-07-2019
Bekendmaking

Verlenging verleende vergunning

Beschrijving

•    Zuiderzeestraatweg 8a: activiteit bouwen, voor het realiseren van een dubbele woning, verzonden 11 juli 2019.

Procedure

Tegen een verlenging verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.