Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder Zuiderzeestraatweg 2b en 2c

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051SM 2 B
  • 8051SM 2 C
Publicatiedatum
30-07-2019
Bekendmaking

Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder

Beschrijving

  • Zuiderzeestraatweg 2b en 2c: hogere waarden geluid, vastgesteld voor de geluidsbelasting op de gevel van de woning met toepassing van artikel 110a, lid 1 van de Wet Geluidhinder en het Besluit Geluidhinder, verzonden 22 juli 2019.

Procedure

Tegen een besluit hogere waarden kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.