Vergunningsvrij project Maeskamp 12

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051MJ 12
Publicatiedatum
30-07-2019
Bekendmaking

Vergunningsvrij project

Beschrijving

  • Maeskamp 12: activiteit bouw, voor het veranderen van de kapconstructie van het bijgebouw, verzonden 24 juli 2019.

Procedure

Tegen een besluit vergunningsvrij project kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.