Verleende ontheffing st. Open Atelierdagen Noordoost Veluwe

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8052
  • 8051
Publicatiedatum
30-07-2019
Bekendmaking

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Beschrijving

  • Het plaatsen van aankondigingsborden van 28 september tot en met 7 oktober 2019 langs de vier invalswegen aan st. Open Atelierdagen Noordoost Veluwe, verzonden 22 juli 2019.

Procedure

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.