Verleende omgevingsvergunning Achterstraat 50

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051GC 50
Publicatiedatum
16-08-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

  • Achterstraat 50: activiteit bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het verbouwen en splitsen van het pand, verzonden 16 augustus 2019.

Procedure

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
  • Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • Degenen die beroep willen aantekenen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.