Verleende omgevingsvergunning Stationslaan 1

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051NC 1
Publicatiedatum
19-08-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

  • Stationslaan 1: activiteit bouw, voor het tijdelijk plaatsen van extra kleedruimtes, verzonden 19 augustus 2019.

Procedure

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
  • Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • Degenen die beroep willen aantekenen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.