Verleende APV vergunning verkoop en afleveren van consumentenvuurwerk

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051SN 34
Publicatiedatum
10-09-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

  • Straat bbq Zandkamp op 21 september 2019 op de Mate tussen Zevenhuizen en Zandkamp, verzonden 27 augustus 2019.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.