Vergunningsvrij project Prinses Irenelaan 2

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051NW 2
Publicatiedatum
17-09-2019
Bekendmaking

Vergunningsvrij project

Beschrijving

  • Prinses Irenelaan 2: activiteit bouw, voor het realiseren van een tuinhuis, verzonden 3 september 2019.

Procedure

Tegen een besluit vergunningsvrij project kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.