Verleende omgevingsvergunning Zandkamp 68

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051XD 68
Publicatiedatum
24-09-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

  • Zandkamp 68: activiteit bouw, voor het plaatsen van een dakkapel op de woning, verzonden 17 september 2019.

Procedure

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
  • Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • Degenen die beroep willen aantekenen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.