Verleende APV vergunning Grillroom Pizzeria de Pyramide

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051GD 5
Publicatiedatum
01-10-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

  • Wet op de Kansspelen: het hebben van twee kansspelautomaten aan Rest. Grillroom Pizzeria de Pyramide, verzonden 24 september 2019.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.