Verleende APV vergunning St. Zinloos Geweld Tegen Dieren

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051GK 51
Publicatiedatum
01-10-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

  • Het innemen van een standplaats door St. Zinloos Geweld Tegen Dieren van 7 tot en met 10 oktober 2019 in de Kerkstraat ter hoogte van nummer 51, verzonden 26 september 2019.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.