Verleende omgevingsvergunning Zuiderzeestraatweg 21A

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051SL 21 a
Publicatiedatum
01-10-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

  • Zuiderzeestraatweg 21A: activiteit bouw, als wijziging op de bestaande vergunning voor de vervangen van een kas (verkleining van het bouwoppervlak), ingekomen 25 september 2019.

Procedure

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
  • Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • Degenen die beroep willen aantekenen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.