Agenda commissievergaderingen 14 oktober 2019

Type bekendmaking
agenda en notulen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8052
  • 8051
Publicatiedatum
08-10-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

Op maandag 14 oktober komen de commissie Sociale Zaken en de commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken in een openbare vergadering bijeen in het stadhuis. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur met een gezamenlijk deel. Daarna worden de vergaderingen gesplitst. De agenda’s zijn als volgt:

1.    Gezamenlijke opening.
2.    Stand van zaken Programma Verbetering Dienstverlening.

Commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken

3.    Vaststellen agenda en mededelingen.
4.    Vaststellen besluiten- en toezeggingenlijst commissievergadering 9 september 2019.
5.    Omgevingsdienst Noord-Veluwe, bezoek directeur.
6.    Ingekomen stukken.
7.    Mededelingen van en vragen aan het college.
8.    Sluiting.

Commissie Sociale Zaken

3.    Vaststellen agenda en mededelingen.
4.    Vaststellen besluiten- en toezeggingenlijst commissievergadering 9 september 2019.
5.    Themasessie Marke.
6.    Wijziging GR GGD.
7.    Plus OV Definitieve begroting.
8.    Voortgangslijst.
9.    Ingekomen stukken.
10. Mededelingen van en vragen aan het college.
11. Sluiting.

De agenda’s en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het stadhuis. U kunt ze ook vinden op de website www.hattem.nl/gemeenteraad.

Meedoen

Het is iedereen toegestaan mee te discussiëren over een agendapunt. U hoeft zich hiervoor niet van tevoren aan te melden. Meer informatie hierover vindt u op de website www.hattem.nl/gemeenteraad.

Live op radio, tv en computer

Het gezamenlijke deel en de vergadering van de commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken zijn live te volgen via RTV Hattem. Kijk voor frequenties op de website www.rtvhattem.nl. Via deze website is de vergadering ook live op de computer te volgen.

 

Procedure

-