Verleende omgevingsvergunning Kruisstraat 22

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051GE 22
Publicatiedatum
15-10-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

  • Kruisstraat 22: activiteit handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten, voor het vervangen van de markiezen, verzonden 7 oktober 2019.

Procedure

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
  • Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • Degenen die beroep willen aantekenen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.