Geplande uitschrijving BRP

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051
Publicatiedatum
29-10-2019
Bekendmaking

.

Beschrijving

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat onderstaande persoon naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig is op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) is geregistreerd.

Voorletter(s) en naam    
J. Borst    

Geboortedatum    
23 oktober 1958    

Geplande uitschrijfdatum
16 oktober 2019

Bent of kent u deze persoon, neem dan contact op met de gemeente via burgerzaken@hattem.nl of (038) 4431616.

Burgemeester en wethouders van Hattem zijn voornemens om de bijhouding van de adresgegevens in de BRP ambtshalve op te schorten op grond van artikel 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen (Wbrp). Als wij geen informatie krijgen over de verblijfplaats van bovengenoemde persoon wordt deze uitgeschreven naar: Onbekend. Dit heeft tot gevolg dat hij/zij dan niet meer als ingezetene van Nederland staat ingeschreven. Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen zoals uitkeringen, kinderbijslag en pensioen komen te vervallen.

Procedure

.