Verleende APV vergunning incidentele festiviteit De Triangel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051CG 13
Publicatiedatum
19-11-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

  • De Triangel aan de Veenburgerweg 13 heeft een festiviteit op 21 december 2019 van 22.00 uur tot 01.00 uur.

Tegen een incidentele festiviteit kunt u geen bezwaarschrift indienen.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.