Verleende omgevingsvergunning Kerkstraat 27 t/m 31 (oneven)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8051GK 31
  • 8051GK 27
  • 8051GK 29
Publicatiedatum
19-11-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

  • Kerkstraat 27 t/m 31 (oneven): activiteit bouw en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten, voor het intern verbouwen van het pand en het gedeeltelijk wijzigen van de gevel pui , verzonden 12 november 2019.

Procedure

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
  • Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • Degenen die beroep willen aantekenen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.