Vanwege voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een beveiligingslek in Citrix kunt u op dit moment geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. U kunt op afspraak langskomen in het stadhuis. Lees meer in het nieuwsbericht.

Verleende omgevingsvergunning Achterstraat 33

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
 • 8051GA 33
Publicatiedatum
17-12-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

 • Achterstraat 33: activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het toevoegen van een woonbestemming op de begane grond, verzonden 10 december 2019.

  Procedure

  Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
  • Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • Degenen die beroep willen aantekenen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.