Inwonersconsultatie

De gemeenteraad heeft de inwoners van Hattem gevraagd naar wat voor burgemeester gezocht moet worden. Van 27 november 2019 tot en met 7 januari 2020 konden inwoners aan het onderzoek deelnemen. In totaal hebben 287 respondenten hun mening gegeven.

Door middel van een uitgebreid verificatieproces is geborgd dat er geen ‘dubbele invullers’ zijn. De resultaten zijn gewogen naar sociaaleconomisch profiel om ervoor te zorgen dat zij een goede afspiegeling vormen van alle inwoners van Hattem.

De inwoners konden digitaal reageren op 10 stellingen en op de open vraag: ”Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Hattem, dan zie ik iemand die…”. Bijna de helft van de deelnemers heeft antwoord gegeven op de open vraag.

Wat vinden onze inwoners de belangrijkste eigenschappen voor de nieuwe burgemeester?

De inwoners van Hattem zoeken een burgemeester die vooruitstrevend is. Op dit punt zijn zij het meest uitgesproken. Daarnaast zoeken zij een burgemeester die in de wijken komt. Hij of zij mag een informele houding hebben. De burgemeester zou een burgervader/-moeder moeten zijn voor inwoners en zich vooral richten op uitdagingen van de toekomst.

Dit beeld komt ook naar voren uit de antwoorden op de open vraag die is gesteld. Inwoners van Hattem zoeken een betrokken burgemeester, die kan verbinden en toegankelijk is. Daarbij past een houding gericht op de toekomst. De nieuwe burgemeester gaat daadkrachtig aan de slag.

In de beantwoording op de open vraag springt het meest in het oog de toekomstgerichtheid van de nieuwe burgemeester. Niet alleen wordt dit kenmerk letterlijk genoemd, het komt ook terug in de andere omschrijvingen. Bijvoorbeeld: “…een visie heeft voor de lange toekomst”.

Lees hier de volledige rapportage van de inwonersconsultatie (pdf 483 kb)

Uitkomsten consultatie verwerkt in de profielschets

Op 11 februari 2020 heeft de gemeenteraad de profielschets vastgesteld. In de profielschets is de uitkomst van de inwonersconsultatie verwerkt. De profielschets is vervolgens aangeboden aan de Commissaris van de Koning (CdK). In september hopen wij onze nieuwe burgemeester te mogen verwelkomen.

Profielschets (pdf 1 Mb)