Droogte

De lange periode droogte en warmte heeft invloed op de waterkwaliteit. Waterschap Vallei en Veluwe vraagt inwoners die iets afwijkends in een beek, sloot of kanaal zien, dit direct te melden.

Het is al een lange periode droog en warm. Met zo af en toe een paar regenbuien. Dit heeft effect op onder andere de waterkwaliteit.

Waterschap Vallei en Veluwe vraagt inwoners die iets afwijkends in een beek, sloot of kanaal zien, dit direct te melden. Denk aan dode vissen, een vreemde kleur van het water, wateroverlast of een verstopte waterdoorgang. Melden kan tijdens kantooruren bij het klantcontactcentrum (055) 5 272 600 en buiten kantooruren op het calamiteitennummer (055) 5 272 272.

Zwemwater na hoge temperaturen

Het waterschap adviseert alleen in officieel goedgekeurd zwemwater te zwemmen. De provincie controleert deze wateren regelmatig op zwemwaterkwaliteit. Een overzicht van zwemwateren en de kwaliteit daarvan vindt u op www.zwemwater.nl of in de zwemwaterapp.

Voor meer informatie kunt u kijken op de speciale droogtepagina www.vallei-veluwe.nl/droogte.