Minder geluid op de Geldersedijk

Gemeente Hattem heeft op de Geldersedijk, vanaf de Burgemeester Bijleveldsingel tot aan de Spoorbrug, maatregelen getroffen om het verkeersgeluid terug te dringen. Het gaat om het aanbrengen van geluid reducerend asfalt over een lengte van ca. 750 meter. Op deze manier hoopt de gemeente het woongenot voor de bewoners van de nieuwe wijk Assenrade te vergroten.

Wethouder Auke Schipper: `Wij zijn als gemeente blij dat we het vergroten van het woongenot voor de wijk Assenrade hebben kunnen koppelen aan de ambities uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).’

Aannemingsbedrijf Schagen Infra BV uit Hasselt verving de bovenste laag van het asfalt door een speciale geluid reducerende laag. De voorbereidende werkzaamheden werden op 11 juli gestart na de avondspits en duurden tot middernacht. Op 12 juli is de Geldersedijk weer vrijgegeven voor verkeer.