Koninklijke onderscheidingen voor drie vertrekkende bestuursleden van SGW Hippisch Hattem

Tijdens het openingsdiner van het Nationale Kampioenschap Eventing 2019 in Hattem worden drie vertrekkende bestuursleden bij SGW Hippisch Hattem Koninklijk onderscheiden. Burgemeester Van Asseldonk (Hattem) reikt de bij de onderscheiding behorende versierselen, mede namens zijn ambtsgenoot uit Zwolle, uit aan heer Dubbeldam (Zwolle) en mevrouw Zwerus-Hulsbergen (Hattem). Burgemeester Koelewijn (Kampen) reikt de versierselen uit aan de heer Dokter (Zalk). De drie (oud-)bestuursleden worden onderscheiden voor onder meer hun grote inzet voor de hippische sport en dan met name de zogenaamde Samen Gestelde Wedstrijden (SGW: beter bekend als de Molecaten Ruiterdagen).

De drie bestuursleden die een Koninklijke onderscheiding ontvingen van burgemeester van Asseldonk.

Henk Dubbeldam sr. (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

De heer Henk Dubbeldam sr. (Zwolle) kreeg de liefde voor dieren met de paplepel ingegoten. Zijn vader was één van de oprichters van de Marleruiters. De naam Dubbeldam en paardensport zijn al tientallen jaren synoniem: generatie op generatie; vaders en zoons. Zijn hele leven is de heer Dubbeldam al actief in de paardensport, variërend van adviseur, promotor, trekker, netwerker en parcoursbouwer tot paardenkeurmeester. Vanuit zijn vroegere werk als manager van de IJsselhallen Zwolle (tot aan de MKZ-crisis in 2001 een belangrijke plek voor veehandelaren) heeft hij diverse grootschalige dierenevenementen naar de IJsselhallen gehaald die daar tot op de dag van vandaag nog plaatsvinden zoals Jumping Zwolle.

Hij was als grondlegger nauw betrokken bij de in 1999 opgerichte Stichting Hippisch Hattem en de bouw van de overdekte rijhal. Hij wordt gezien als één van de motoren achter de SGW Hattem: vele jaren was hij actief als bestuurslid en voorzitter. Tot op de dag van vandaag stuurt hij het bouwteam van de cross aan. De heer Dubbeldam heeft daarnaast vrijwilligerswerk gedaan voor het verzorgingstehuis ‘De Venus’ in Zwolle en voor de Stinskerk in Zwolle.

Henk Dokter (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

Ook de heer Henk Dokter (Zalk) was van jongs af aan een betrokken vrijwilliger bij De Marleruiters en ponyclub De Driehoeksruiters in Hattem. Hij heeft een lange staat van dienst binnen de paardensport en ver daarbuiten. Hij heeft zich de afgelopen 40 jaren buitengewoon ingezet voor Hippisch Hattem, als bestuurslid, als jurylid, maar vooral als lid van de samengestelde wedstrijdsport (SGW) commissie die jaarlijks de bouw van de nationale cross verzorgt. Sinds 1997 is de heer Dokter officieel parcoursbouwer van deze cross en vanuit die positie heeft hij o.a. veel jonge enthousiastelingen uit heel Oost- en Midden-Nederland begeleid op de weg tot parcoursbouwer. In Oost- en Noord-Nederland fungeert de heer Dokter als adviseur op het gebied van SGW-wedstrijden. Zo heeft hij met zijn kennis en inzet de organisatie van Eventing Emmeloord steeds terzijde gestaan. Bij het Nationale Federatiecentrum van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) in Ermelo was de heer Dokter verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van alle terreinhindernissen.

Ook op andere terreinen wist de heer Dokter zich vele jaren verdienstelijk te maken. Al ruim 17 jaar is de heer Dokter vrijwillig actief bij de FH koeien wintershow te Zwolle en toont hij grote inzet voor twee bridgeverenigingen. Daarnaast was hij bestuurslid en voorzitter van de Overijsselse Landbouwmaatschappij (OLM) afdeling Zalk en bestuurslid en taxateur bij de paardenverzekering. Voor de ruilverkaveling in Zalk heeft de heer Dokter zich eveneens volop ingezet.

Henny Zwerus (lid in de Orde van Oranje Nassau)

Tenslotte is ook mevrouw Henny Zwerus (Hattem) als kind al besmet met het paardenvirus. Ook haar vader behoorde tot de oprichters van de Marleruiters. Van klein kind af aan is zij zeer betrokken bij Hippisch Hattem. Eerst als toeschouwer en deelnemer, later als vrijwilliger en vervolgens als bestuurslid. Mevrouw was jarenlang penningmeester bij De Marleruiters in Hattem, vervolgens algemeen bestuurslid van de Stichting Hippisch Hattem en rechterhand van haar man die vele jaren voorzitter was. Waar hij extravert naar buiten toe trad, werkte zij in alle stilte aan de belangen van en voor de vereniging. Zij vulden elkaar volledig aan. De laatste 10 jaar was mevrouw wedstrijdsecretaris bij de SGW en het driedaagse Hippinksterconcours. In haar eentje verzorgde zij de inschrijving van de deelnemers, de planning van de wedstrijden, zij zorgde voor de benodigde vergunningen en contracten en had de contacten met de grondeigenaren. Mevrouw wordt binnen de organisatie gezien als het geheugen en geweten van de organisatie.