Werkzaamheden fietspad richting Hanzeboog

In week 45 en 46 gaat Volker Stevin een kabel aanbrengen tussen het fietspad van en naar de Hanzeboog (rode brug) en het hekwerk van de spoorbaan. Voor uw veiligheid worden er bakens geplaatst op de kant van het fietspad.