Nieuws woonzorglocatie Geldersedijk

  • Woensdag 26 juni vond de tweede werksessie plaats. Betrokken inwoners werkten mee aan de invulling van dit gebied. Daarnaast is er ook nagedacht over de verkeersstromen die horen bij een IKC met ongeveer 500 leerlingen. Kon u niet aanwezig zijn bij de tweede werksessie? Wij horen alsnog graag uw mening. Wat vindt u goed in de verschillende modellen en wat vindt u niet goed? U kunt tot 3 juli reageren door een mail te sturen naar geldersedijk@hattem.nl.

Model A (pdf 328 kb)
Model B (pdf 326 kb)
Model C (pdf 328 kb)
Model D (pdf 326 kb)

  • Tijdens de eerste werksessie op donderdag 20 juni kon u meedenken over de invulling van de woonzorgzone Geldersedijk. Na een korte toelichting door de stedenbouwkundige gingen de aanwezigen aan het werk. De opdracht was helder. Waar komt het IKC en hoe verhoudt zich dat tot de andere functies in het gebied. De vergelijking met de aanleg van een 'Japanse stenentuin' was snel gemaakt. Daar leg je de grootste steen neer en eromheen plaats je de kleinere stenen. Het IKC werd gezien als de grootste steen. En waar kan die steen liggen? Hoe verhoudt zich dat tot overige invulling van het gebied? Het was een pittige sessie, maar met een mooi resultaat. Het resultaat wordt uitgewerkt tot drie modellen.
  • Dinsdag 4 juni organiseerde de gemeente Hattem een informatieavond. Tijdens deze avond is met 120 aanwezigen waaronder bewoners, zorginstellingen en raadsleden nagedacht over de toekomstige invulling van het voormalig ijsbaanterrein aan de Geldersedijk. Dit gebied is aangemerkt als woonzorgzone, een plek waar fijn wonen, leven en naar school gaan hand in hand gaan met de levering van goede zorg. Binnenkort komt op deze pagina de eerste opbrengst van de avond te staan.