Vanwege voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Afval en milieu

 • Huishoudelijk afval

  De afvalstoffenverordening bepaalt de manier van afvalinzameling van huishoudens.

 • Afval inleveren (milieubrengstation)

  U kunt uw grof afval brengen bij het milieubrengstation van de ROVA in Zwolle. Tuinafval, klein chemisch afval en kleine hoeveelheden grondstoffen kunt u in Hattem inleveren.

 • Afvalcontainers

  Elk adres ontvangt een aantal afvalcontainers.

 • Ondergrondse containers

  De locaties van alle ondergrondse containers in Hattem zijn in kaart gebracht.

 • Adoptie van een prullenbak

  Door een prullenbak te adopteren, kunt u zwerfafval in uw omgeving verminderen. Op deze manier draagt u een steentje bij aan een schone buurt.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest verwijderen? Kijk dan op www.omgevingsloket.nl of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

 • Zwerfvuil melden

  Heeft u ergens in Hattem zwerfvuil gezien? Meld het dan online aan de gemeente.

 • Verantwoord hout stoken

  Veel mensen hebben een open haard, een houtkachel of een vuurkorf. Zij stoken deze vooral voor de gezellige sfeer. Velen weten echter niet dat het stoken van hout voor omwonenden tot overlast kan leiden. Hout stoken heeft ook effecten op onze gezondheid en het milieu.

 • Energieloket Veluwe Duurzaam

  Het energieloket veluweduurzaam.nl is een platform waarop allerlei duurzame informatie en initiatieven te vinden zijn .

 • Milieubeleid

  De Wet milieubeheer is de basis van het milieubeleid van de gemeente Hattem. De algemene zorgplicht en andere verplichtingen staan hierin.