Jeugd

In Hattem groeien de meeste jongeren gezond op en komen goed terecht in de maatschappij. Het is de taak van de gemeente om hier op lokaal niveau voorwaarden voor te scheppen.

  • Jeugdbeleid
    Als grensgemeente heeft Hattem te maken met de provincie Overijssel en Gelderland. Maatschappelijk gezien zijn de jongeren met name op Zwolle georiënteerd.
  • Jeugd in Hattem
    De gemeente Hattem wil de kwaliteit van leven van jongeren in de leeftijd van 0-24 jaar verbeteren of behouden. Ze wil dat jongeren de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot (sociaal) gezonde volwassenen met gelijke kansen in de maatschappij.

Voor vragen over opvoeden en opgroeien

Meer weten over de Wmo?


Zoeken