Overeenkomst De Bongerd

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8052
  • 8051
Publicatiedatum
08-06-2021
Kaart behorende bij: Overeenkomst De Bongerd

-

Beschrijving

Het college van de gemeente Hattem maakt volgens het bepaalde in artikel 6.24, lid 3 Wet ruimtelijke ordening bekend dat op 18 mei 2021 met Habion een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24, lid 1 Wet ruimtelijke ordening is gesloten. De overeenkomst betreft het gebied plaatselijk bekend als woonzorglocatie De Bongerd, begrensd door de straat De Bongerd in het noorden, de Eijerdijk ten westen, de Van Galenstraat ten zuiden en gebouw De Tinnenborgh aan de Stadslaan ten oosten. Kadastraal betreft het de percelen Gemeente Hattem, sectie D, nummers 6617 (ged.), 6833 (ged.) en 6536 (ged.).

Inhoud

In de overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over kostenverhaal in verband met de plannen van de initiatiefnemer tot de herontwikkeling van het plangebied tot een woonzorggebied met ongeveer 138 huurwoningen in verschillende categorieën verspreid over de periode tot 2024.

Inzage

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 10 juni 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of telefonisch via (038) 443 1616.

Ten aanzien van (het besluit over) deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Procedure

-