Vergunningsvrij project Zuiderzeestraatweg 18

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051SM 18
Publicatiedatum
10-06-2021
Kaart behorende bij: Vergunningsvrij project Zuiderzeestraatweg 18

vergunningsvrij project

Beschrijving

•    Zuiderzeestraatweg 18: activiteiten bouw en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten, voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het dak, verzonden 3 juni 2021.

Procedure

Tegen een vergunningsvrij project kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.